Poslanica svetega očeta Frančiška za XXXI. svetovni dan bolnikov – 2023

»Poskrbi zanj«.
Sočutje kot sinodalno izvajanje zdravljenja

Dragi bratje in sestre!

Bolezen je del naše človeške izkušnje. Vendar pa lahko postane nečloveška, če jo živimo v osamljenosti in zapuščenosti, če je ne spremljata skrb in sočutje. Ko hodimo skupaj, je normalno, da se nekdo počuti slabo, da se mora ustaviti zaradi utrujenosti ali zaradi kakšne nezgode na poti. Tam, v takšnih trenutkih vidimo, kako hodimo: ali v resnici hodimo skupaj, ali pa smo samo na isti poti, vendar vsak zase, pazimo na svoje koristi in pustimo, da se drugi »znajdejo«. Zato vas na ta XXXI. svetovni dan bolnikov, sredi sinodalne poti, vabim k razmišljanju o dejstvu, da se lahko ravno ob izkušnji krhkosti in bolezni naučimo hoditi skupaj skladno z Božjim slogom, ki je bližina, sočutje in nežnost.

V Knjigi preroka Ezekiela v veliki prerokbi, ki predstavlja enega od vrhuncev vsega razodetja, Gospod govori takole: »Sam bom pasel svoje ovce in sam jim bom dajal počitek, govori Gospod Bog. Izgubljene bom poiskal, razgnane pripeljal nazaj, polomljene obvezal, bolne okrepčal […] Pasel jih bom, kakor je prav« (34,15-16). Izkušnja izgubljenosti, bolezni in slabosti so seveda del naše poti: ne izključujejo nas iz Božjega ljudstva, ampak nas celo postavljajo v središče pozornosti Gospoda, ki je Oče in na poti noče izgubiti niti enega od svojih otrok. Gre torej za to, da se učimo od Njega, da bi bili v resnici skupnost, ki hodi skupaj in je sposobna ne pustiti, da bi jo okužila kultura odmetavanja.

Kot veste, okrožnica Vsi bratje predlaga aktualizirano branje prilike o usmiljenem Samarijanu. Izbral sem jo kot tečaj, kot točko preobrata, da bi mogli iziti iz »senc zaprtega sveta« ter »misliti in rojevati odprt svet« (prim. št. 56). Med to Jezusovo priliko in med mnogimi načini, na katere je danes bratstvo zanikano, namreč obstaja globoka povezava. Predvsem dejstvo, da pretepeni in oropani človek zapuščen ob poti, predstavlja stanje, v katerem je puščenih preveč  naših bratov in sester v trenutku, ko najbolj potrebujejo pomoč. Ni lahko razločevati, kateri napadi na življenje in na njegovo dostojanstvo izvirajo iz naravnih vzrokov in katere povzročajo krivice in nasilje. V resnici raven neenakosti in prevlada koristi nekaterih že tako vplivata na vsako človeško okolje, da imamo težko katero koli izkušnjo za »naravno«. Vsako trpljenje se dogaja v neki »kulturi« in med njenimi protislovji.

Pri tem pa je pomembno, da prepoznamo stanje samote in zapuščenosti. Gre za grozovitost, ki jo lahko premagamo pred vsako drugo krivico, ker – kot pripoveduje prilika – je za njeno odpravo dovolj trenutek pozornosti, notranji vzgib sočutja. Dva mimoidoča, ki sta veljala za verna, vidita ranjenca in se ne ustavita. Tretjega pa, Samarijana, nekoga, ki je predmet prezira, pa gane sočutje in posrbi za tujca ob poti ter z njim ravna kot z bratom. Ko to stori, ne da bi na to sploh mislil, spremeni stvari, ustvari bolj bratski svet.

Bratje, sestre, nikoli nismo pripravljeni na bolezen. Pogosto tudi ne na sprejemanje starosti. Bojimo se ranljivosti, prežemajoča kultura trga pa nas sili, da jo zanikamo. Za krhkost ni prostora. In tako nas zlo, ko vdre in nas napade, omamljene pusti na tleh. Takrat se lahko zgodi, da nas drugi zapustijo, ali pa se nam zdi, da jih moramo zapustiti, da se v odnosu do njih ne bi počutili kot breme. Na ta način se začne osamljenost in nas zastrupi grenak občutek krivice, zaradi katerega se zdi, da so se zaprla tudi nebesa. Pravzaprav se naprezamo, da bi ostali v miru z Bogom, ko se uničuje naš odnos z drugimi in s seboj. Zato je tudi glede bolezni tako pomembno, da se vsa Cerkev meri po evangeljskem zgledu usmiljenega Samarijana, da bi postala veljavna »poljska bolnišnica«. Njeno poslanstvo se namreč, zlasti v zgodovinskih okoliščinah, ki jih doživljamo, izraža v izvajanju skrbi. Vsi smo krhki in ranljivi; vsi smo potrebni tiste sočutne pozornosti, ki se zna ustaviti, se približati, oskrbeti in olajšati. Stanje bolnih je torej klic, ki prekine brezbrižnost in zadrži korak tistega, ki napreduje, kot bi ne imel sester in bratov.

Svetovni dan bolnikov v resnici ne vabi samo k molitvi in bližini s trpečimi; istočasno želi tudi osveščati Božje ljudstvo, zdravstvene ustanove in civilno družbo za nov način skupnega napredovanja. Na začetku navedena Ezekielova prerokba vsebuje zelo ostro sodbo o prednostnih nalogah tistih, ki imajo gospodarsko, kulturno in vladarsko oblast nad ljudmi: »Mleko uživate, z volno se oblačite, tolste živali koljete, črede pa ne pasete. Oslabelih niste krepčali, bolnih niste ozdravljali, polomljenih niste obvezovali, razkropljenih niste vodili nazaj, izgubljenih niste iskali, temveč ste jim gospodovali trdo in nasilno« (34,3-4). Božja beseda je vedno razsvetljujoča in sodobna. Ne samo v ovadbi, ampak tudi v predlogu. Zaključek prilike o usmiljenem Samarijanu nam namreč nakazuje, kako se udejanjanje bratstva, ki se je začelo z osebnim srečanjem, lahko razširi na organizirano oskrbo. Gostišče, gostilničar, denar, obljuba o vzajemni obveščenosti (prim. Lk 19,34-35): vse to spominja na službo duhovnikov, na delo zdravstvenih in socialnih delavcev, na zavzetost domačih in prostovoljcev, po zaslugi katerih se na vseh koncih sveta dobro vsak dan zoperstavlja zlu.

Leta pandemije so povečala naš čut hvaležnosti za vse tiste, ki vsak dan delajo za zdravje in raziskave. Vendar ni dovolj, da bi iz tako velike kolektivne tragedije izšli s počastitvijo junakov. Covid-19 je postavil na preizkušnjo to veliko mrežo pristojnosti ter solidarnosti in je pokazal strukturne meje obstoječih sistemov socialnega varstva. Zato je nujno, da hvaležnosti v vsaki državi odgovarja dejavno iskanje strategij in virov, da bi vsakemu človeku zagotovili dostop do zdravljenja in temeljno pravico do zdravja.

»Poskrbi zanj« (Lk 10,35) je Samarijanovo priporočilo gostilničarju. Jezus ga usmeri tudi na vsakega izmed nas in nas na koncu spodbudi: »Pojdi in ti delaj prav tako.« Kot sem poudaril v Vsi smo bratje, nam »prilika kaže, s katerimi pobudami je mogoče spet oblikovati skupnost, začenši pri možeh in ženah, ki sprejemajo krhkost drugih, ki ne dopuščajo, da se vzpostavi izključujoča družba, temveč se čutijo bližnje, dvignejo padlega človeka in mu v splošno korist vrnejo čast« (št. 67). Kajti »ustvarjeni smo bili za polnost, ki jo lahko dosežemo samo v ljubezni. Živeti neprizadeto ob bolečini drugega ni mogoča izbira« (št. 68).

Tudi 11. februarja 2023 gledamo na Lurško svetišče kot na prerokbo, kot na učno uro, zaupano Cerkvi v osrčju sodobnosti. Ne šteje samo to, kar deluje in ni pomemben samo tisti, ki proizvaja. Bolni ljudje so v središču Božjega ljudstva, ki napreduje skupaj z njimi kot prerokba nekega človeštva, v katerem je vsak dragocen in nihče zavržen.

Priprošnji Marije, ki je Zdravje bolnikov, izročam vsakega izmed vas, ki ste bolni; vas, ki skrbite zanje v družini, z delom, z raziskovanjem in prostovoljstvom; in vas, ki si prizadevate za spletanje osebnih, cerkvenih in družbenih vezi bratstva. Vsem iz srca pošiljam svoj apostolski blagoslov.

Rim, Sv. Janez v Lateranu, 10. januarja 2023.

FRANČIŠEK

Prevod: Vatican News – slovenska redakcija

Duhovne misli cerkvenih očetov, Benedikta XVI. in papeža Frančiška za 4. nedeljo med letom

Duhovne misli cerkvenih očetov, Benedikta XVI. in papeža Frančiška za 4. nedeljo med letom

Na četrto nedeljo med letom nam evangelij predstavi Gospodov veliki govor množici. Evangelist Matej je zapisal: »Ko je zagledal množice, se je povzpel na goro. Sédel je in njegovi učenci so prišli k njemu. Odprl je usta in jih učil« (Mt 5,1-2). »Jezus, novi Mojzes, se usede na katedro ‘gore’ (Jezus iz Nazareta, Ljubljana 2007, str. 88) in naznani: »Blagor ubogim v duhu, blagor žalostnim, blagor usmiljenim, blagor lačnim in žejnim pravičnosti, blagor čistim v srcu, blagor preganjanim«.

Sof 2,3; 3,12-13

Iščite Gospoda, vsi ponižni v deželi,
ki vršite njegovo pravico.
Iščite pravičnost, iščite ponižnost,
morebiti se skrijete
na dan Gospodove jeze.
V tvoji sredi pa bom pustil
ponižno in skromno ljudstvo,
ki bo poiskalo zavetje v Gospodovem imenu,
Izraelov ostanek;
ne bodo delali krivice
in ne bodo lažnivo govorili;
v njihovih ustih ne bo najti
zvijačnega jezika.
Pasli se bodo in počivali,
nihče jih ne bo motil.

1 Kor 1,26-31

Glejte, bratje, svojo poklicanost: ni veliko modrih po mesu ne veliko močnih ne veliko plemenitih. Nasprotno, kar je v svetu nespametno, si je Bog izbral, da bi osramotil modre. In kar je na svetu slabotno, si je Bog izbral, da bi osramotil to, kar je krepko. In kar je na svetu neplemenito in zaničevano, si je Bog izbral, to, kar nič ni, da bi uničil to, kar je, da se nobeno meso ne bi ponašalo pred Bogom. Iz njega pa ste vi v Kristusu Jezusu, ki nam je postal modrost od Boga, pravičnost ter posvečenje in odkupitev, kakor je pisano: Da bi se tisti, ki se ponaša, ponašal v Gospodu.

Mt 5,1-12

Ko je zagledal množice, se je povzpel na goro. Sédel je in njegovi učenci so prišli k njemu. In odprl je usta in jih učil, rekoč:
Blagor ubogim v duhu,
kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
Blagor žalostnim,
kajti potolaženi bodo.
Blagor krotkim,
kajti deželo bodo podedovali.
Blagor lačnim in žejnim pravičnosti,
kajti nasičeni bodo.
Blagor usmiljenim,
kajti usmiljenje bodo dosegli.
Blagor čistim v srcu,
kajti Boga bodo gledali.
Blagor tistim, ki delajo za mir,
kajti imenovani bodo Božji sinovi.
Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani,
kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo o vas lažnivo govorili.
Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami.«

Razlaga cerkvenih očetov

Ambroziaster pravi: »Svet ni dojel, da je Zveličarjevo trpljenje postalo vir moči, saj je to trpljenje uničilo smrt.« Sv. Ambrož pravi: »Kristus je s samim sebe zadostil za nas tako, da nas je s svojim življenjem odkupil od smrti.« Origen in sv. Avguštin pravita, naj se nihče ne poveličuje s človeškimi deli.« Teodoret iz Cira pojasni: »Če bi bili izbrani samo najbolj zgovorni za pridiganje, bi ti začeli slaviti lastno izkušenost ter spretnost in bi zaradi tega nastala škoda.«

Kromacij Oglejski se sprašuje: »Zakaj se je Gospod povzpel na goro, da bi oznanil svoj nauk?« Najprej Kromacij sam odgovarja na to vprašanje: »Da bi lahko dal svojim učencem božanske zapovedi, s katerimi bi se izogibali zemeljskih reči, iskali pa nebeške.« Sv. Hieronim na isto vprašanje odgovarja: »da bi lahko vodil svoje ljudstvo naproti višjemu življenju.« Sv. Avguštin pa: »da bi bil znan vzvišen Očetov ter Sinov nauk.« Neznani pisec pa na vprašanje, zakaj se je Gospod povzpel na goro, poda jasen odgovor: »S tem je (Gospod) pokazal, da se mora vsak, ki uči in sprejme pot Božje pravičnosti, dvigniti do najvišjih duhovnih kreposti. Prav tako se mora danes vsak, ki hoče poučevati skrivnosti Resnice, povzpeti na goro Cerkve.« Sveti Janez Krizostom pa pravi, »da jih je Jezus poučeval glede na njihove zmožnosti poslušanja tako s tišino kakor z besedo.« Kromacij Oglejski zaključi: »Na začetku je bila na gori samo Mojzesu dana resnost postave, ljudstvu pa ni bilo dovoljeno približati se. Sedaj pa so vsi poklicani, približati se Jezusu, da bi od Njega prejeli dar evangelija.«

Neznani pisec pravi: »Ubog v duhu je tisti, ki se je pokesal ter je postal ponižen kot otrok.« Sv. Hilarij iz Poitiersa nadaljuje: »Ko so preroki napovedovali božjo izvoljenost ponižnega ljudstva, ki bi spoštoval Božje besede, so že v naprej predstavili glavni blagor: ponižnost duha.« Sv. Kromacij Oglejski dodaja: »Zares blaženi so tisti, ki so se odpovedali bogastvu sveta ter so postali bogati v Bogu.« Sv. Hieronim pravi: »Zares so blaženi tisti, ki so svobodno izbrali uboštvo.«

Neznani pisec pravi, da »bo žalostnim odvzeta njihova bolečina.« Sv. Hieronim in sv. Janez Krizostom pojasnjujeta: »Jokanje v tem primeru ne pomeni jokati zaradi smrti, temveč zaradi grehov.« Sv. Kromacij Oglejski in Neznani pisec soglašata: »Kdor se žalosti za grehe sveta je najbolj blažen.«

Sv. Kromacij Oglejski pravi: »Krotki, obogateni z evangeljskimi počeli, posnemajo Božjo dobroto.« Neznani pisec trdi: »Krotki so tisti, ki raje sprejmejo žalitev, kot pa da koga užalijo.« Sv. Avguštin in sv. Janez Krizostom razlagata, da »’blagor krotkim’ nikakor ni izražen v prispodobi ampak dejansko, saj bo krotek človek blažen že na tem svetu in pa tudi v prihodnjem svetu.«

Neznani pisec pravi: »Imeti lakoto in žejo po pravičnosti pomeni želeti si samo Božjo pravičnost«, k temu Kromacij Oglejski doda: »in ne misliti na nič drugega, kot le iskati resnično pravičnost.« Sv. Janez Krizostom dodaja: »Nagrada, ki jo dobimo od Boga za naša krepostna dejanja, je veliko večja kakor katera koli človeška nagrada.«

Sv. Kromacij Oglejski pravi: »Čisti v srcu so tisti, ki so premagali greh, ki so očistili sebe vsake sprijenosti mesa in so Gospodu všeč zaradi del, ki so se porodila iz vere in udejanjanja pravičnosti.« Neznani pisec k temu dodaja: »Kdor koli deluje pravično in se steguje po dobrem, lahko vidi Boga.« Sv. Avguštin pravi: »Če tvoje srce ni čisto, ti ne bo omogočeno videti to, kar lahko vidi samo čisto srce.«

Neznani pisec pravi: »Kristus sam je naš mir.« Sv. Kromacij Oglejski pravi: »Delavci za mir so tisti, ki branijo mir Cerkve s tem, ko ohranjajo živo enost apostolskega nauka.« Sv. Avguštin pravi: »Tisti, ki ohranjajo v svoji notranjosti mir, so predstavniki Božjega kraljestva.«

Sv. Avguštin pravi: »Vsem tistim, ki so preganjani zaradi ljubezni do pravičnosti, je podeljena milost, da to brez strahu prenašajo.« Sv. Kromacij Oglejski na zgledu apostolov to bolj podrobno razloži: »Apostoli so jasen zgled tistih, ki so blaženi, saj so pretrpeli mučeništvo in kakor oni tudi pravični, ki so zaradi obrambe pravičnosti Postave, pretrpeli različna preganjanja.«

Sv. Janez Krizostom pravi, da »z vsakim blagrom blaženi prejmejo nebeško kraljestvo.« Sv. Kromacij Oglejski bolj podrobno razloži: »S tem ko imajo vedno v duši  in v razumu obljubo nagrade nebeške slave, ljudje vere ostanejo trdni med prenašanjem kakršnega koli trpljenja, saj je to cena, ki jo morajo plačati, če želijo imeti delež pri slavi prerokov in apostolov.« Neznani pisec povzame: »Kdor si želi nebeško slavo, se ne boji nobene ovire tu na zemlji.«

Misli Benedikta XVI.

Jezus pravi:  »Blagor ubogim v duhu, blagor žalostnim, blagor krotkim, blagor lačnim in žejnim pravičnosti, blagor usmiljenim, blagor čistim v srcu, blagor tistim, ki delajo za mir, blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani (prim. Mt 5,3-10). Pravzaprav je samo On, Jezus, resnično blažen,. On je pravzaprav resnično ubog v duhu, žalosten, krotak, lačen pravičnosti, usmiljen, čist v srcu, delavec za mir; On je preganjan zaradi pravičnosti. Blagri nam predstavijo Jezusovo duhovno podobo in tako izrazijo njegovo skrivnost, skrivnost smrti in vstajenja, trpljenja in veselje vstajenja. Ta skrivnost, ki je resnična skrivnost blaženosti, nas vabi k hoji za Jezusom in skupaj z njim naproti tej skrivnosti. Če sprejmemo njegov predlog in gremo za njim, vsak v svojih okoliščinah, postanemo deležni njegove blaženosti. Z njim nemogoče postane mogoče tako, da celo kamela gre lahko skozi šivankino uho (prim. Mr 10,25). Z njegovo pomočjo in samo z njegovo pomočjo lahko postanemo popolni, kakor je popoln nebeški Oče (prim. Mt 5,48) (Benedikt XVI., homilija, 1. november 2006).

V središču poslanstva Jezusa Kristusa in s tem tudi nas kristjanov, je oznanjevanje Božjega kraljestva. To oznanjevanje v Kristusovem imenu pa pomeni za Cerkev, duhovnike, redovnike, redovnice, kakor tudi vse krščene, da se je potrebno zavzeti biti v svetu njegove priče. Božje kraljestvo je pravzaprav  Bog sam, ki postane med nami navzoč in po nas kraljuje. Božje kraljestvo se ustvarja takrat, ko Bog živi v nas in ko mi Boga prinašamo v svet.

Sveti Matej nam v svoji verziji blagrov razloži, da materialna revščina sama po sebi še ne zagotavlja, da je nekdo blizu Bogu, saj je lahko srce zakrknjeno in polno poželenja po bogastvu. Nam pa Matej, kakor tudi vse Sveto pismo, da razumeti, da je Bog v vsakem primeru na poseben način blizu revežem. Tako postane jasno: kristjan vidi v revežu Kristusa, ki ga pričakuje in čaka, da se mu kristjan posveti. Kdor hoče korenito hoditi za Kristusom, se mora odpovedati materialnim dobrinam. Živeti to uboštvo pa pomeni izhajajoč iz Kristusa postati notranje svoboden za bližnjega. Za vse kristjane, predvsem pa za nas duhovnike, redovnike in redovnice, tako za posameznike kakor za skupnosti, mora biti vprašanje uboštva in revežev vedno znova predmet resnega spraševanja vesti. Ravno za naše razmere, ko nam ni nič hudega, ko nam nič ne manjka, menim, da moramo še posebej razmisliti, kako iskreno živeti to poklicanost.

Angel Gospodov, nedelja, 30. januar 2011
Dragi bratje in sestre, na četrto nedeljo med letom nam evangelij predstavi Gospodov veliki govor množici na čudovitih gričih okoli galilejskega jezera. Evangelist Matej je zapisal: »Ko je zagledal množice, se je povzpel na goro. Sédel je in njegovi učenci so prišli k njemu. Odprl je usta in jih učil« (Mt 5,1-2). »Jezus, novi Mojzes, se usede na katedro ‘gore’ (Jezus iz Nazareta, Ljubljana 2007, str. 88) in naznani: »Blagor ubogim v duhu, blagor žalostnim, blagor usmiljenim, blagor lačnim in žejnim pravičnosti,  blagor čistim v srcu, blagor preganjanim« (prim. Mt 5,3-10). Ne gre za novo ideologijo, temveč za nauk od zgoraj, ki se dotakne človeške pogojenosti. Tiste pogojenosti, ki jo je Gospod s tem, da se je učlovečil, želel prevzeti, da bi jo odrešil. Zato »je govor na gori naravnan v prostranost sveta, sedanjost in prihodnost… in ga je mogoče razumeti in živeti samo v hoji za Kristusom, v hoji skupaj z Njim« (Jezus iz Nazareta, str. 91). Blagri so nov program življenja, ki nas osvobaja lažnih vrednot sveta in nas odpira k resničnim sedanjim in prihodnjim dobrinam. Ko Bog nasiti lačne pravičnosti, obriše solze žalostnim to pomeni, da poleg povračila na viden način, tudi odpre Nebeško kraljestvo. Blagri so prenos križa in vstajenja v bivanje učenca« (ibid. 95). Odsevajo življenje Božjega Sina, ki se pusti preganjati, zaničevati vse do obsodbe na smrt, da bi ljudem podaril odrešenje.

Starodavni puščavnik zatrjuje: »Blagri so Božji darovi, zato se mu moramo hvaležni zanje zahvaljevati, kakor tudi za povračila, ki iz njih izhajajo, torej za Nebeško kraljestvo v prihodnjem veku, za tolažbo že tukaj, za polnost vsega dobrega in Božje usmiljenje… ko smo končno postali Kristusova podoba na zemlji« (Peter Damaščan, Filokalija, 3. zvezek, Torino, str. 79). Zgodovina Cerkve je tista, ki razlaga Evangelij blagrov, to je zgodovina krščanske svetosti, saj, kakor piše sveti Pavel: »Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta slabotno, da bi osramotil tisto, kar je močno. Bog si je izbral tisto, kar je na svetu neplemenito po rodu in zaničevano, tisto, kar ni bivajoče, da bi onesposobil bivajoče« (1Kor 1,27-28). Zaradi tega se Cerkev ne boji uboštva, zaničevanja, preganjanja v družbi, ki jo pogosto potegne vase blagostanje in svetna moč. Sveti Avguštin nas spominja, »da nimamo nobenih zaslug, če trpimo zaradi teh nadlog, ampak samo, če jih prenašamo zaradi Jezusovega imena, ne le z vedrino v srcu temveč z veseljem (De sermone Domini in monte, I, 5,13: CCL 35, 13).

 Dragi bratje in sestre, prosimo Devico Marijo, najodličnejšo Blaženo, za moč, da bomo iskali Gospoda (prim. Sof 2,3) in vedno z veseljem hodili za njim po poti Blagrov.

Misli papeža Frančiška

Angel Gospodov, nedelja, 29. januar 2017
Dragi bratje in sestre, dober dan! Bogoslužje današnje nedelje nam daje v razmišljanje Blagre (prim. Mt 5,1-12a), s katerimi se začne velik govor, imenovan ‘na gori’ ‘ustava’ Nove zaveze. Jezus razodeva voljo Boga, voditi ljudi k sreči. To sporočilo je bilo že navzoče v pridiganju prerokov, da je Bog blizu revnim, zatiranim in jih bo rešil tega trpinčenja.

V tem svojem pridiganju pa Jezus izbere posebno pot, saj začne z besedo ‘blagor’, to je srečni, nadaljuje z opisom stanja, zaradi katerega so takšni ter zaključi z obljubo. Vzrok za blaženost oziroma srečo, ni v zahtevanem stanju: »ubogi v duhu«, »žalostni«, »lačni pravičnosti«, »preganjani«… temveč v obljubi, ki sledi, ki se jo sprejme z vero kot Božji dar. Začne se s stanjem stiske, se zatem odpre Božjemu daru in se vstopi v novi svet, v ‘kraljestvo’, ki ga je Jezus oznanjal. To pa ni samodejni mehanizem, temveč življenjska pot hoje za Gospodom, zaradi katere realnost stiske in žalosti vidimo v novi perspektivi in jo okušamo glede na udejanjeno spreobrnjenje. Ni blaženosti, če ni spreobrnjenja, da lahko cenimo in živimo Božje darove.

Ustavil se bom ob prvem blagru: »Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo« (v. 4). Ubog v duhu je tisti, ki je sprejel občutja in držo tistih ubogih, ki se kljub temu njihovemu stanju ne upirajo, temveč znajo biti ponižni, poslušni in pripravljeni za Božjo milost. Sreča ubogih v duhu ima dve razsežnosti, in sicer do stvari in do Boga. Do materialnih dobrin uboštvo v duhu pomeni zmernost, saj se jim ni nujno potrebno odpovedati, temveč v okušanju bistvenega, v podelitvi; v sposobnosti, da vsak dan znova občudujemo dobroto stvari, ne da bi se obtežili z neprozornostjo pogoltnosti, več imam, več hočem. To pa ubija človeka. Tisti, ki več ima in več hoče, ni srečen. Do Boga pa je hvala ter priznanje, da je svet blagoslov in da je na začetku njegovega izvora Očetova stvariteljska ljubezen. Je pa tudi odprtost Zanj, dojemljivost za njegovo gospodovanje, saj On  je velik, ne jaz, ker imam toliko stvari, On je hotel svet za vse ljudi.

Ubog v duhu je kristjan, ki se ne zanaša na samega sebe, na svoje materialno bogastvo, ne vztraja trdovratno pri svojem mnenju, temveč s spoštovanjem prisluhne ter se voljno pokori odločitvi drugih. Če bi bilo po naših skupnostih več ubogih v duhu, bi bilo manj razdeljenosti, nasprotij in polemik!  Ponižnost kot dejavna ljubezen, je bistvena krepost za sobivanje v krščanskih skupnostih. Ubogi v tem evangeljskem smislu so tisti, ki imajo vedno pred sabo za cilj nebeško kraljestvo in tako razodevajo, da je to že v kali navzoče v bratski skupnosti, kjer se daje prednost podelitvi pred posedovanjem. To želim poudariti: dati prednost podelitvi pred posedovanjem. Vedno imeti srce in roke takole (stegnjene v dajanje) in ne tako (stisnjene k sebi). Ko je srce takšno, je stisnjeno srce in ne ve kako ljubiti. Ko pa je srce takšno (odprto v dajanje), hodi po poti ljubezni.

Devica Marija zgled in prva med ubogimi v duhu, saj je bila popolnoma poslušna Gospodovi volji, naj nam pomaga izročiti se Bogu, bogatem v usmiljenju, da nas napolni s svojimi darovi, predvsem z obiljem svojega odpuščanja.

Vir: Vatikan news

Kako naj beremo Sveto pismo? 14 koristnih nasvetov

Gelsomino del Guercioobjavljeno 20/02/18

V njem ni treba iskati pobožne literature ali priročnika o moralnih pravilih – je veliko več kot to

Statistike kažejo, da ima večina katoličanov doma Sveto pismo, vendar ga bere pičlih pet odstotkov. Večini se zdi Sveto pismo dolgočasno ali pa so si o njem ustvarili napačno mnenje.

Kljub temu je Sveto pismo izjemno zanimivo čtivo: gre za 73 knjig, ki so bile napisane v obdobju dva tisoč let. V njem je opisana najzanimivejša zgodba človeštva, in sicer človekovo iskanje Boga in njegovo postopno razodevanje.

Zato svetopisemska zgodba predstavlja zgodbo vsakega izmed nas. A kako naj ga beremo?

Zemljevid za iskalce

 1. Sveto pismo je treba poslušati, ne brati. K besedilu pristopajmo z zaupanjem vanj in v tiste, ki so ga napisali, ter v Duha, ki ga prežema. Sveto pismo ni stara knjiga, ampak je živo besedilo, ki nam nenehno govori.
 2. V njem ni treba iskati moralnega sporočila. Ne ponuja nam moralnih pravil, za to zadošča deset Božjih zapovedi. V središču knjige je človek, ki išče Boga, in Bog, ki mu prihaja naproti. Vsaka stran skuša razkriti skrivnost človeka v odnosu do Božje skrivnosti in njenih posledic.
 3. Berimo ga, da bi spoznali, ali je Jezus zares Gospod. Kristjanom je najpomembnejši vidik ta, da vidijo, kako se vse besede Svetega pisma dopolnjujejo in dobijo polni pomen v Jezusu.
 4. Razumeti ga moramo kot knjigo človeštva. Sveto pismo so napisali ljudje, ki govorijo o ljudeh in njihovih okoliščinah ter skušajo človeštvo razumeti v luči vere v Boga.
 5. Sprejmimo tudi njegove omejitve. To ni popolna knjiga. V njej najdemo grehe in krivice, pa tudi neskladnosti in napake ter predvsem človekovo omejeno razumevanje. Sveto pismo se nenehno razvija in postopoma razkriva Božje obličje, včasih z velikimi skoki naprej, včasih z nekaj koraki nazaj.
 6. Berimo ga vsak dan. Skozi vsakdanje poslušanje bosta na mesto vztrajnosti stopila radovednost in zanimanje.
 7. Brati ga je treba po kratkih odlomkih, da bi laže ponotranjili, kar smo prebrali. Ni treba razumeti vsake besede v besedilu, treba je biti pozoren na to, kaj nas v besedilu najbolj pritegne.
 8. Berimo ga brez strahu. Ni razloga za strah, da bi se zmotili v tolmačenju, dovolj je, da iskreno in pozorno poslušamo. Duh je v besedilu, je pa tudi v naših srcih.
 9. Pri branju poiščimo pomoč. Pomembno je, da imamo dober izvod Svetega pisma, takšnega, ki je opremljen s komentarji in razlagami. Veliko svetopisemskih komentarjev najdemo tudi na spletu.
 10. Berimo ga tudi v družbi. Osebno branje je enako pomembno kot skupinsko. Ko z nekom podelimo svoje misli ob branju, nas to podpira in nam pomaga na naši poti. Znanje tistih, ki so v branju napredovali, naj nam ne jemlje poguma, ampak naj nam bo samo v navdih.
 11. Treba ga je brati, zraven pa je dobro tudi pisati. Zelo uporabno je, če si ob branju zapišemo stavke, ki so nas zaznamovali, in misli, ki so se nam ob njem porodile.
 12. Treba ga je moliti. Pred branjem, med in po branju je molitev znamenje in orodje človeka, ki želi poslušati Boga. Pomembno je, da molimo psalme, sprva lahko samo tiste, ki so nam najbolj všeč.
 13. K branju pristopajmo v tišini. Ko se misli v tišini umirijo, se zgodi, da se stavek, ki nam je bil všeč, pojavlja skozi ves dan, nas preseneča in tolaži.
 14. Uživajmo v odkritjih. Ko začnemo odkrivati presenetljive stvari in pomene, postajamo vse bolj dovzetni za razumevanje semen, ki jih je Bog posadil na jesen utrudljivega branja, ki na cvetočo pomlad obrodijo sadove.

Povzeto iz knjige Federica Tartaglie Čas je za branje Svetega pisma (E’ ora di leggere la Bibblia).

Prispevek je nastal po izvirniku, ki ga je objavila španska izdaja Aleteie. Prevedla in priredila Jasmina Rihar.

Vir: Aleteia

Listina o pobožnem prehodu Njegove svetosti Benedikta XVI., zaslužnega papeža

Objavljamo listino o pobožnem prehodu Njegove svetosti Benedikta XVI., zaslužnega papeža, ki jo je pred zaprtjem krste vstavil vanjo kardinal Pietro Parolin, državni tajnik Njegove svetosti papeža Frančiška.

Listina o pobožnem prehodu
njegove svetosti Benedikta XVI., zaslužnega papeža
OBITUS, DEPOSITIO ET TUMULATIO
BENEDICTI PP XVI SANCTAE MEMORIAE

V luči Kristusa, ki je vstal od mrtvih, je 31. decembra, leta Gospodovega 2022, ob 9.34, ko se je leto končevalo in smo bili pripravljeni zapeti Te Deum za številne Gospodove dobrine, odšel s tega sveta k Očetu ljubljeni zaslužni pastir Cerkve Benedikt XVI. Celotna Cerkev je skupaj s svetim očetom Frančiškom v molitvi spremljala njegov prehod.

Benedikt XVI. je bil 265. papež. Njegov spomin ostaja v srcu Cerkve in vsega človeštva.

Joseph Aloisius Ratzinger, izvoljen za papeža 19. aprila 2005, se je rodil 16. aprila 1927 v Marktlu ob Innu v škofiji Passau (Nemčija). Njegov oče je bil komisar žandarmerije in je izhajal iz kmečke družine na Spodnjem Bavarskem, katere gospodarske razmere so bile precej skromne. Njegova mati je bila hči obrtnikov iz Rimstinga ob Kimskem jezeru in je bila pred poroko kuharica v več hotelih.

Otroštvo in mladost je preživel v Traunsteinu, majhnem kraju blizu avstrijske meje, približno trideset kilometrov od Salzburga, kjer je dobil krščansko, človeško in kulturno vzgojo.

Čas njegove mladosti ni bil lahek. Vera in vzgoja v družini sta ga pripravili na težko izkušnjo stisk, povezanih z nacističnim režimom, saj je poznal ozračje velike sovražnosti do Katoliške cerkve v Nemčiji. V tem zapletenem položaju je odkril lepoto in resnico vere v Kristusa.

Med letoma 1946 in 1951 je študiral na Visoki šoli za filozofijo in teologijo v Freisingu in na Univerzi v Münchnu. 29. junija 1951 je bil posvečen v duhovnika, naslednje leto pa je začel poučevati na isti šoli v Freisingu. Nato je predaval v Bonnu, Münstru, Tübingenu in Regensburgu.

Leta 1962 je postal uradni strokovnjak drugega vatikanskega koncila kot pomočnik kardinala Josepha Fringsa. 25. marca 1977 ga je papež Pavel VI. imenoval za nadškofa v Münchnu in Freisingu, v škofa pa je bil posvečen 28. maja istega leta. Za škofovsko geslo je izbral »Cooperatores Veritatis«.

Papež Pavel VI. ga je na konzistoriju 27. junija 1977 imenoval za kardinala z naslovno cerkvijo Svete Marije Tolažnice v Tiburtinu v Rimu.

25. novembra 1981 ga je Janez Pavel II. imenoval za prefekta Kongregacije za nauk vere, 15. februarja naslednjega leta pa se je odpovedal pastoralnemu vodenju nadškofije München in Freising.

6. novembra 1998 je bil imenovan za prodekana kardinalskega kolegija, 30. novembra 2002 pa je postal dekan in prevzel naslov suburbikarne cerkve v Ostiji.

V petek, 8. aprila 2005, je vodil pogrebno mašo Janeza Pavla II. na Trgu svetega Petra.

Kardinali, zbrani v konklavu, so ga 19. aprila 2005 izvolili za papeža. Nadel si je ime Benedikt XVI. Iz lože blagoslovov se je predstavil kot »ponižni delavec v Gospodovem vinogradu«. V nedeljo, 24. aprila 2005, je slovesno začel svojo petrinsko službo.

Benedikt XVI. je v središče svojega pontifikata postavil temo Boga in vere, pri čemer je nenehno iskal obličje Gospoda Jezusa Kristusa in vsem pomagal, da bi ga spoznali, zlasti z izdajo knjige v treh zvezkih Jezus iz Nazareta. Obdarjen z obsežnim in globokim svetopisemskim in teološkim znanjem je bil izjemno sposoben pripraviti poučne sinteze o glavnih doktrinarnih in duhovnih temah, pa tudi o ključnih vprašanjih v življenju Cerkve in sodobne kulture.

Uspešno je spodbujal dialog z anglikanci, judi in predstavniki drugih verstev, prav tako pa je obnovil stike z duhovniki skupnosti svetega Pija X.

11. februarja 2013 zjutraj je papež na konzistoriju, sklicanem za redne odločitve o treh kanonizacijah po glasovanju kardinalov, prebral naslednjo izjavo v latinščini: »Bene conscius sum hoc munus secundum suam essentiam spiritualem non solum agendo et loquendo exerceri debere, sed non minus patiendo et orando. Attamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subiecto et quaestionibus magni ponderis pro vita fidei perturbato ad navem Sancti Petri gubernandam et ad annuntiandum Evangelium etiam vigor quidam corporis et animae necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tali minuitur, ut incapacitatem meam ad ministerium mihi commissum bene administrandum agnoscere debeam. Quapropter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV commisso renuntiare ita ut a die 28 februarii MMXIII, hora 20, sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet et Conclave ad eligendum novum Summum Pontificem ab his quibus competit convocandum esse.« (»Potem ko sem si pred Bogom večkrat izprašal vest, sem prišel do gotovosti, da moje moči zaradi visoke starosti za dobro opravljanje petrinske službe niso več primerne. Dobro se zavedam se, da je to službo zaradi njenega duhovnega bistva treba opravljati ne le z besedami in dejanji, ampak tudi s trpljenjem in molitvijo. V današnjem svetu hitrih sprememb, ki ga pretresajo pomembna vprašanja glede življenja po veri, pa je za vodenje Petrove barke in oznanjevanje evangelija potrebna tako telesna moč kot moč duše. Ta moč pa se je v zadnjih mesecih pri meni tako zmanjšala, da moram priznati svojo nesposobnost dobro opravljati službo, ki mi je bila zaupana. Zavedajoč se resnosti tega dejanja v polni svobodi izjavljam, da se odpovedujem službi rimskega škofa, naslednika sv. Petra, ki mi je bila zaupana preko kardinalov 19. aprila 2005, zato bo 28. februarja 2013 ob 20. uri Petrinski sedež v Rimu izpraznjen in bodo tisti, ki so zato poklicani, dolžni sklicati konklave za izvolitev novega papeža.«)

Na zadnji splošni avdienci v pontifikatu, 27. februarja 2013, se je vsem zahvalil za spoštovanje in razumevanje, s katerima so sprejeli njegovo odločitev, in zagotovil: »Še naprej bom spremljal pot Cerkve z molitvijo in premišljevanjem, s predanostjo Gospodu in njegovi nevesti, ki sem jo skušal živeti vsak dan do zdaj in ki bi jo rad živel vedno.«

Po krajšem bivanju v rezidenci Castel Gandolfo je zadnja leta svojega življenja preživel v Vatikanu, v samostanu Mater Ecclesiae, kjer se je posvetil molitvi in meditaciji.

Doktrinarni magisterij Benedikta XVI. je povzet v treh okrožnicah: Deus caritas est (25. december 2005), Spe salvi (30. november 2007) in Caritas in veritate (29. junij 2009). Izdal je štiri apostolske spodbude, številne apostolske konstitucije, apostolska pisma ter kateheze, ki jih je imel na splošnih avdiencah, in nagovore, vključno s tistimi, ki jih je imel na svojih štiriindvajsetih apostolskih potovanjih po svetu.

Spričo vse bolj divjega relativizma in praktičnega ateizma je leta 2010 z motu proprijem Ubicumque et semper ustanovil Papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije, na katerega je januarja 2013 prenesel pristojnosti za katehezo.

Odločno se je boril proti zločinom, ki so jih duhovniki zagrešili nad mladoletnimi ali ranljivimi osebami, ter Cerkev nenehno pozival k spreobrnjenju, molitvi, pokori in očiščenju.

Kot teolog s priznano avtoriteto je zapustil bogato dediščino študij in raziskav o temeljnih resnicah vere.

CORPUS
BENEDICTI XVI P.M.
VIXIT A. XCV   M. VIII   D. XV
ECCLESIÆ UNIVERSÆ PRÆFUIT A. VII   M. X   D. IX
A D. XIX   M. APR.   A. MMV   AD D. XXVIII   M. FEB.   A. MMXIII
DECESSIT DIE XXXI M. DECEMBRIS ANNO DOMINI MMXXII
Semper in Christo vivas, Pater Sancte!
Celebrationum tumulationisque testes fuerunt

 

Vir: Vatican News – slovenska redakcija

Voščilo vašega župnika Nikota

Dragi farani!

Ob vstopu v novo leto 2023 vam želim dušnega in telesnega zdravja, da bi se znali povezovati med seboj in sodelovati na vseh področjih življenja. Prepustimo se vodstvu Svetega Duha, ki je duh ljubezni, edinosti in miru. Pogosto se obračajmo nanj, še zlasti pred važnimi odločitvami!

Vaš Niko!

Duhovna misel škofa Andreja Sajeta na 4. adventno nedeljo: Jožefove sanje in milost tišine

Advent se izteka. Ljudje smo v naglici in hitimo. Vrstijo se predpraznični dogodki. Zmanjkuje časa za vse, kar bi radi postorili. Božja beseda nas želi od zunanjega dogajanja usmeriti v notranjost in predlaga, da upočasnimo korak in premišljujemo svoje življenje v luči božične skrivnosti. 

Evangelist Matej v odlomku 4. adventne nedelje (Mt 1,18–24) izpostavlja, da je zgodovina, ki jo je Bog začel z Abrahamom, zdaj dosegla svoj cilj v Jezusu Kristusu. Cilj ni konec zgodovine, ker se le-ta nadaljuje. Ne tako kot do sedaj, temveč na nov način. V kolikšni meri je zgodovina nova, nam pokaže današnji evangeljski odlomek, ki govori o rojstvu Jezusa Kristusa in o vlogi Jožefa in Marije, ki sta bila zaročena in bosta povila ne svojega, temveč Božjega sina. 

Bog za komunikacijo s človekom izbira čudovite in nenavadne načine. K Mariji je bil poslan angel, da ji oznani načrt njenega Božjega materinstva, Jožefu pa je bila dana izkušnja sanj. Sanje izhajajo iz doživljanja realnega sveta in odstirajo prihodnost. Nanašajo se na področje želja in nezavednega. Jožef s sanjami prestopi meje mogočega. Razume jih, ker premišljuje in ohranja tišino. 

V Svetem pismu sanje pomenijo in prenašajo Božje sporočilo. Sanje med spanjem razkrivajo tisto, česar ne želimo videti ali kar doživljamo čustveno bolj intenzivno. Sanje govorijo o nas, tudi če si tega ne želimo ali jih zavračamo. Ko se je Jožef prebudil iz spanja, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo s seboj. Premagal je skušnjavo moškega načina reševanja problema, kjer bi Marijo odslovil. Prevzel je odgovornost za to, kar se je zgodilo. Bog je Jožefa izbral, ker je bil pripravljen sprejeti Božji načrt za človeštvo in pri njem sodelovati. 

Sveto pismo ne omenja, da bi Jožef govoril. Najvišji dosežek v veri je znati molčati in pustiti Bogu, da govori in deluje v nas. Tišina pomeni, da Bogu prepuščamo, kar je zunaj našega dosega razumevanja in zmožnosti delovanja. V tišini lahko Božja beseda doseže najbolj skrite kotičke našega srca. 

Jožefov lik, zavit v tihoto, potrebnost tišine prebuja tudi v nas. Njegov mir ne izvira iz raztresenosti, temveč se rodi iz premišljevanja. Slednja omogoča razumevanje Božjega načrta. Jožef s seboj vzame mater in otroka, ker je ljubezni do Marije in Boga dal prednost pred svojimi predstavami ljubezni. Njegova veličina je v tem, da drugega ljubi bolj kot samega sebe. Iz ljubezni do Marije naredi prostor v svojem srcu in sprejme otroka, ki biološko ni njegov. 

Jožefov molk je tudi za nas spodbuda, da v težavah ne bi obupali. Prosimo ga za milost tišine in da v njej zdržimo. Ko človek umolkne, spregovori Bog. V tihoti lahko slišimo njegov glas. V tišini tudi lažje razločujemo in prepoznavamo Božja znamenja, po katerih se Gospod tudi nam, podobno kot Jožefu, v sedanjosti razodeva v nepričakovanih, celo neprijetnih situacijah. 

Božjega blagoslova vsem in lepo nedeljo!

 

Msgr. dr. Andrej Saje,
novomeški škof in
predsednik Slovenske škofovske konference 

Papež Frančišek: Marija, edino človeško bitje brez greha, je z nami v boju za našo izvirno milost

»Dragi bratje in sestre, dober dan in blagoslovljen praznik! Evangelij današnjega slovesnega praznika nas uvede v Marijino hišo, da bi nam spregovoril o oznanjenju (prim. Lk 1,26-38)«. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra na današnji praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije.

Angel je Marijo takole pozdravil: »Razveseli se, milosti polna, Gospod je s teboj« (v. 28). Ne pokliče je po njenem imenu, Marija, ampak z novim imenom, ki ga ona ni poznala: milosti polna. Polna milosti in torej prazna greha, to je ime, ki ji ga je dal Bog in ga danes obhajamo.

Toda pomislimo na Marijino osuplost. Šele tedaj je odkrila svojo najbolj resnično istovetnost. Seveda, veliko je vedela o sebi, o svojih starših, o svojem zaročencu, toda sedaj ji Bog razodene največjo skrivnost, ki je prej ni poznala. Nekaj podobnega se lahko zgodi tudi nam. V kašnem smislu? Da smo tudi mi, grešniki, prejeli začetni dar, ki nam je napolnil življenje, dobrino, večjo od vsega, izvirno milost, mi toliko govorimo o izvirnem grehu, a smo tudi prejeli izvirno milost, ki pa se je pogosto ne zavedamo.

Za kaj gre pri tej izvirni milosti? Za to, kar smo prejeli na dan našega krsta, zato je dobro, da se tega spominjamo in tudi praznujemo! Postavil bom vprašanje: Ta prijeta milost na dan krsta je pomembna, toda kdo med vami ve za datum svojega krsta. Pomislite in če se ga ne spomnite, ko se boste vrnili domov, vprašajte botra ali botro, mamo, očeta: Kdaj sem bil krščen, bila krščena. Kajti ta dan, je dan velike milosti, novega začetka življenja, izvirne milosti, ki jo imamo. Bog se je spustil v naše življenje, za vedno smo postali njegovi ljubljeni otroci. To je naša izvorna lepota, ki se je moramo veseliti! Danes nas Marija, presenečena od milosti, ki jo je polepšala od prvega trenutka življenja, vodi do čudenja naši lepoti. Lahko jo dojamemo preko podobe: podobe o krstnem belem oblačilu; spominja nas, da je pod zlom, s katerim smo se omadeževali skozi leta, v nas dobro, ki je večje od vsega zla, ki se je zgodilo. Prisluhnimo njegovemu odmevu, poslušajmo Boga, ki nam pravi: »Sin, hči moja, ljubim te in sem vedno s teboj, zame si pomemben, tvoje življenje je dragoceno«. Takšen je Božji govor nam. Ko gre kaj narobe in smo malodušni, ko izgubimo pogum in smo v nevarnosti, da bi se počutili nekoristne in slabe, pomislimo na to, na izvirno milost. Bog je z nami, Bog je z menoj od tistega dne. Premislimo to.

Danes nas Božja beseda uči še nekaj pomembnega: da ohranjanje naše lepote zahteva ceno, zahteva boj. Evangelij nam namreč pokaže pogum Marije, ki je Bogu rekla »da«; da se je odločila za Božje tveganje. Odlomek iz Prve Mojzesove knjige v zvezi z izvirnim grehom, nam govori o boju proti skušnjavcu in njegovim skušnjavam (prim. 1 Mz 3,15). Vendar to poznamo tudi iz izkušnje: zahteva napor odločiti se za dobro, zahteva napor varovati dobro, ki je v nas. Pomislimo, kolikokrat smo zapravili priložnost, ko smo popustili dobrikanju zla, da smo bili premeteni za svoje koristi, ali smo storili nekaj, kar nam je onesnažilo srce; pa tudi ko smo zapravljali čas v nekoristnih in škodljivih stvareh, ko smo odlagali molitev in ko smo rekli »ne morem« nekomu, ki nas je potreboval, ko bi dejansko lahko.

Toda spričo vsega tega imamo danes dobro novico: Marija, edino človeško bitje v zgodovini brez greha, je z nami v boju, naša sestra je in predvsem Mati. In mi, ki se s težavo odločimo za dobro, se lahko  zaupamo njej. Ko se ji zaupamo, ko se posvetimo Mariji, ji recimo: »Primi me za roko Mati, ti me vodi: s teboj bom imel več moči v boju proti zlu, s teboj bom ponovno odkril svojo prvotno lepoto«. Izročimo se Mariji danes, vsak dan in ji ponavljajmo: »Marija, izročam ti svoje življenje, svojo družino, svoje delo, svoje srce in svoje boje. Posvečam se tebi«. Brezmadežna naj nam pomaga, da bomo svojo lepoto obvarovali pred zlom.

Vir: Vatican News – slovenska redakcija

Sveti oče: Božično drevo nam govori o koreninah, jaslice pa vabijo h kontemplaciji

»Drevo in jaslice sta znamenji, ki še naprej navdušujeta male in velike. Drevo nas s svojimi lučkami spominja na Jezusa, ki prihaja, da bi razsvetlil naše temine, naše bivanje, ki je pogosto zaprto v senco greha, strahu in bolečine. In vabi nas k nadaljnjemu razmisleku: tako kot drevesa tudi ljudje potrebujejo korenine. Kajti le tisti, ki je ukoreninjen v dobri zemlji, ostane trden, raste, “zori”, vzdrži vetrove, ki ga pretresajo, in postane oporna točka za tiste, ki ga gledajo. Toda brez korenin se ne zgodi nič od tega: brez trdnih temeljev je človek nestabilen. Pomembno je varovati korenine, tako v življenju kot v veri. Apostol Pavel nas v zvezi s tem spominja na temelj, v katerem moramo ukoreniniti svoje življenje, da bi ostali trdni: pravi, da moramo ostati “ukoreninjeni v Jezusu Kristusu” (Kol 2,7). Na to nas spominja božično drevo!«

»Korenine in kontemplacija: drevo nas uči o koreninah, jaslice pa nas vabijo h kontemplaciji. Ne pozabite teh dveh človeških in krščanskih drž. In če hočemo zares praznovati božič, prek jaslic ponovno odkrijmo presenečenje in čudenje nad majhnostjo Boga, ki se ne rodi v zunanjem blišču, ampak v revščini hleva. Da bi ga srečali, ga moramo doseči tam, kjer je On; potrebno se je ponižati, potrebno je postati majhni, pustiti vsakršno nečimrnost. In molitev je najboljši način, da se zahvalimo za ta zastonjski dar ljubezni; da se zahvalimo Jezusu, ki želi vstopiti v naše domove in v naša srca. Da, Bog nas tako zelo ljubi, da z nami deli našo človeškost in naše življenje. Nikoli nas ne pusti samih, v vseh okoliščinah je ob nas, tako v veselju kot v žalosti. Tudi v najtežjih trenutkih je On tam, saj je On Emanuel, Bog z nami; luč, ki razsvetljuje temine, in nežna prisotnost, ki nas spremlja na naši poti.

Dragi bratje in sestre, ponovno se vam zahvaljujem za dar božičnega drevesa in jaslic ter vsem vam, vašim družinam in skupnostim želim blagoslovljen božič ter vas izročam materinskemu varstvu Marije, Božje in naše Matere. In prosim vas, da molite zame. Hvala.«

Poslanica svetega očeta Frančiška za 37. svetovni dan mladih

Izšla je poslanica papeža Frančiška za 37. svetovni dan mladih, ki letos poteka po škofijah 20. novembra 2022, na nedeljo Kristusa, Kralja vesoljstva, z naslovom: »Marija je vstala in se v naglici odpravila« (Lk 1,39).

Poslanica svetega očeta Frančiška
za 37. svetovni dan mladih
20. november 2022
praznik Kristusa, Kralja vesoljstva
»Marija je vstala in se v naglici odpravila« (Lk 1,39)

»Marija je vstala in se v naglici odpravila« (Lk 1,39)
Dragi mladi! Tema Svetovnega dneva mladih v Panami je bila: »Glej, Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoji besedi« (Lk 1,38). Po tem dogodku smo nadaljevali svojo pot do novega cilja – Lizbone 2023 – in pustili, da v naših srcih odzvanja nujno Božje povabilo, naj vstanemo. Leta 2020 smo premišljevali o Jezusovi besedi: »Mladenič, rečem ti, vstani!« (Lk 7,14). Lansko leto nas je navdihoval lik svetega apostola Pavla, ki mu je vstali Gospod rekel: »Vstani! Postavljam te za pričo tega, kar si videl« (prim. Apd 26,16). Na razdalji, ki nam še manjka, da bi prispeli v Lizbono, bomo hodili skupaj z Devico iz Nazareta, ki je takoj po oznanjenju »vstala in se v naglici odpravila« (Lk 1,39), da bi šla pomagat sorodnici Elizabeti. Skupni glagol treh tem je vstati, izraz, ki – to je dobro omeniti – privzema tudi pomen »vstati«, »prebuditi se v življenje«.

V zadnjih, zelo težkih časih, v katerih človeštvo, ki ga je že preskušala travma pandemije, trpinči drama vojne, Marija vsem, zlasti pa vam, mladim, kot ste vi, ponovno odpira pot bližine in srečanja. Upam in močno verjamem, da bo izkušnja, ki jo bo veliko od vas doživelo v Lizboni avgusta prihodnje leto, predstavljala nov začetek za vas, mlade, in z vami za vse človeštvo.

Marija je vstala
Marija bi se po oznanjenju lahko osredotočila sama nase, na skrbi in strahove, ki so posledica njenega novega stanja. Toda ne, popolnoma zaupa Bogu. Raje misli na Elizabeto. Vstane in gre ven, na sončno svetlobo, kjer je življenje in gibanje. Kljub temu, da je angelovo pretresljivo oznanilo izzvalo »potres« v njenih načrtih, se mladenka ne pusti ohromiti, saj je v njej Jezus, moč in vstajenje. V sebi že nosi žrtvovano, vendar vedno živo Jagnje. Vstane in se odpravi, ker je prepričana, da so Božji načrti najboljši možni načrt za njeno življenje. Marija postane Božji tempelj, podoba Cerkve na poti, Cerkve, ki gre ven in začne služiti, Cerkve, ki je nosilka Veselega oznanila!

Doživljati navzočnost vstalega Kristusa v svojem življenju, srečati ga »živega«, je največje duhovno veselje, eksplozija luči, ki nikogar ne more pustiti »nepremičnega«. Takoj nas spravi v gibanje in spodbudi, da to novico ponesemo drugim, da izpričamo veselje nad tem srečanjem. To je oživljalo naglico prvih učencev v dnevih, ki so sledili vstajenju: »Hitro sta zapustili grob in s strahom ter velikim veseljem stekli sporočit njegovim učencem« (Mt 28,8).

 Pripovedi o vstajenju pogosto uporabljajo dva glagola: zbuditi in vstati. Z njima nas Gospod spodbuja, da gremo na svetlo, da se Mu pustimo voditi, da bi šli preko praga vseh naših zaprtih vrat. »To je pomembna podoba Cerkve. Tudi mi kot Gospodovi učenci in krščanska skupnost smo poklicani, da hitro vstanemo, da bi vstopili v dinamiko vstajenja in se pustili voditi Gospodu po poteh, ki nam jih želi pokazati« (Homilija na praznik svetega Petra in Pavla, 29. junija 2022).

Gospodova Mati je vzor mladim v gibanju, ne nepremičnim pred ogledalom, da bi gledali svojo podobo ali »ujetim« v mreže. Vsa je usmerjena navzven. Je velikonočna žena, v trajnem stanju izhoda, izhoda iz sebe proti velikemu Drugemu, ki je Bog, in proti drugim, bratom in sestram, predvsem najbolj potrebnim, kot je bila sorodnica Elizabeta.

…in se v naglici odpravila
Sv. Ambrož Milanski v komentarju k Lukovemu evangeliju piše, da se je Marija v naglici napotila proti gorovju, »ker je bila vesela obljube in si je želela pobožno opravljati službo z navdušenjem, ki je izhajalo iz njenega notranjega veselja. Kam bi sedaj, polna Boga, lahko pohitela, če ne navzgor? Milost Svetega Duha ne vključuje počasnosti«. Marijina naglica je zato prizadevnost za služenje, za veselo oznanilo, za pripravljen odgovor na milost Svetega Duha.

 Marija se je pustila nagovoriti potrebi njene ostarele sorodnice. Ni se umaknila, ni ostala ravnodušna. Bolj je mislila na druge kot na samo sebe. In to je njenemu življenju dalo dinamičnost in navdušenje. Vsak izmed vas se lahko vpraša: kako se odzivam na potrebe, ki jih vidim okoli sebe? Ali takoj pomislim na opravičevanje, da bi se izmaknil, ali pa me začne zanimati in se dam na voljo? Seveda ne morete rešiti vseh problemov sveta. Morda pa lahko začnete pri tistih, ki so vam najbližje, pri vprašanjih vašega področja. Nekoč so Materi Tereziji rekli: »Kar delate je samo kapljica v ocean«. Ona pa je odgovorila: »Toda če tega ne bi storila, bi ocean imel eno kapljico manj«.

Ob konkretni in nujni potrebi je treba delovati v naglici. Koliko ljudi na svetu čaka na obisk nekoga, ki bi poskrbel zanje! Koliko ostarelih, bolnikov, zapornikov, beguncev potrebuje naš sočutni pogled, naš obisk, brata ali sestro, ki bi šla preko ovir brezbrižnosti!

Kakšne »naglice« ženejo, dragi mladi? Ob čem začutite spodbudo k gibanju, tako da vam ne uspe ostati pri miru? Mnogi, ki so jih prizadele resničnosti kot so pandemija, vojna, prisiljena migracija, revščina, nasilje, podnebne katastrofe, si postavljajo vprašanje: Zakaj se mi to dogaja? Zakaj ravno meni? Zakaj sedaj? Zato je osrednje vprašanje našega bivanja: za koga sem jaz? (prim. Po sinodalna apostolska spodbuda Kristus živi, 286).

Naglica mladenke iz Nazareta je značilna za tiste, ki so od Gospoda prejeli izredne darove in ne morejo drugače, kot da jih delijo z drugimi, da iz njih prekipeva neizmerna milost, ki so jo doživeli. To je naglica tistih, ki potrebe drugega znajo postaviti nad svoje potrebe. Marija je primer mladega človeka, ki ne izgublja časa z iskanjem pozornosti ali privolitve drugih – kot se dogaja, kadar smo odvisni od »všečkov« na družbenih omrežjih – ampak se zgane, da bi poiskala najbolj pristno povezavo, povezavo, ki izhaja iz srečanja, iz medsebojne podelitve, iz ljubezni in iz služenja.

Od oznanjenja dalje, odkar je prvič odšla obiskat svojo sorodnico, Marija ne neha hoditi skozi prostore in čase, da bi obiskala svoje otroke, ki potrebujejo njeno pozorno pomoč. Naša hoja, če v njej prebiva Bog, nas vodi naravnost k srcu vsakega našega brata in sestre. Koliko pričevanj prihaja do nas od ljudi, ki jih je »obiskala« Marija, Jezusova in naša Mati! Na kolikih odročnih krajih zemlje je Marija skozi stoletja s prikazanji ali posebnimi milostmi obiskala svoje ljudstvo! Skoraj ni kraja na tej zemlji, ki ga Ona ne bi obiskala. Božja Mati hodi med svojim ljudstvom, gnana od pozorne nežnosti in prevzema skrb za stiske in nezgode. Kjer koli je njej posvečeno neko svetišče, cerkev ali kapela, se tja zgrinjajo njeni otroci. Koliko izrazov ljudske pobožnosti! Romanja, praznovanja, prošnje, sprejemanje podob v domovih in toliko drugih, so konkretni primeri živega odnosa med Gospodovo Materjo in njenim ljudstvom, ki obiskujeta drug drugega.

Dobra naglica nas priganja kvišku in k drugemu
Dobra naglica nas vedno priganja kvišku in k drugemu. Obstaja pa tudi naglica, ki ni dobra, kot na primer naglica, ki nas vodi k površnemu življenju, da vse sprejemamo z lahkomiselnostjo, brez zavzetosti in pozornosti, ne da bi zares sodelovali pri tem, kar delamo; naglica, ko živimo, študiramo, delamo, obiskujemo druge ne da bi to delali z glavo in še manj s srcem. To se lahko zgodi v medosebnih odnosih: v družini, ko nikoli ne poslušamo zares drugih in jim ne posvečamo časa; v prijateljstvih, ko pričakujemo, da nas bo nek prijatelj zabaval in se odzval na naše potrebe, takoj pa se mu izogibamo in gremo k nekomu drugemu, če vidimo, da je v krizi in da nas potrebuje; in tudi v čustvenih odnosih, med zaročenci, le malo jih ima potrpljenje, da se dodobra spoznajo in razumejo. Isto zadržanje imamo lahko v šoli, na delu in na drugih področjih vsakdanjega življenja. Vendar pa vse te stvari, ki jih preživimo v naglici, težko obrodijo sad. Nevarno je, da ostanejo nerodovitne. Takole beremo v Knjigi Pregovorov: »Zamisli pridnega prinašajo vedno dobiček, kdor je zaletav, pa je vedno v pomanjkanju« (21,5).

Ko Marija končno prispe v Zaharijevo in Elizabetino hišo, se zgodi čudovito srečanje! Elizabeta je na sebi doživela čudežen Božji poseg, ki ji je dal sina v visoki starosti. Imela bi vse razloge, da bi najprej spregovorila o sami sebi, vendar ni polna sebe, pač pa odprta, da sprejme mlado sorodnico in sad njenega telesa. Brž ko je zaslišala njen pozdrav, je bila Elizabeta napolnjena s Svetim Duhom. Ta presenečenja in vdori Duha se zgodijo, ko živimo resnično gostoljubnost, ko v središče postavimo gosta in ne sami sebe. To vidimo tudi v Zahejevi prigodi. V Luku 19,6 beremo: »Ko je Jezus prišel na tisti kraj, je pogledal gor in mu rekel: ‘Zahej, hitro splezaj dol, danes moram namreč ostati v tvoji hiši’. In takoj je splezal dol in ga z veseljem sprejel«.

Marsikomu izmed nas se je že zgodilo, da nam je Jezus nepričakovano prišel naproti, ko prvič v njem doživimo bližino, spoštovanje, odsotnost predsodkov in obsodb, usmiljen pogled, ki ga nismo nikoli srečali v drugih. Pa ne samo to, čutili smo tudi, da Jezusu ni dovolj, da nas gleda od daleč, ampak je želel biti z nami, želel je deliti svoje življenje z  nami. Veselje tega doživetja je zbudilo v nas naglico, da bi ga sprejeli, nujnost, da bi bili z njim in ga bolje spoznali. Elizabeta in Zaharija sta sprejela v goste Marijo in Jezusa! Od teh dveh ostarelih ljudi se naučimo, kaj pomeni gostoljubje! Svoje starše in stare starše, pa tudi najstarejše člane vaših skupnosti vprašajte, kaj zanje pomeni biti gostoljubni do Boga in do drugih. Dobro vam bo delo prisluhniti izkušnji tistih, ki so bili pred vami.

Dragi mladi, čas je, da v naglici odidemo h konkretnim srečanjem, k resničnemu sprejemanju drugačnih od nas, kot se je zgodilo med mlado Marijo in ostarelo Elizabeto. Samo tako bomo premagali razdalje med generacijami, med družbenimi razredi, med etničnimi skupnostmi, med vseh vrst skupinami in kategorijami ter tudi vojne. Mladi so vedno upanje nove edinosti za razdrobljeno in razdeljeno človeštvo. Vendar le pod pogojem, če imajo spomin, samo če poslušajo drame in sanje starejših. »Ni naključje, da se je vojna vrnila v Evropo v trenutku, ko izginja generacija, ki jih je doživljala v preteklem stoletju« (Poslanica za 2. svetovni dan starih staršev in ostarelih). Potrebna je zaveza med mladimi in starejšimi, da ne bi pozabili pouka zgodovine, da bi presegli polarizacijo in skrajnosti tega časa.

 Ko je sv. Pavel pisal Efeženom, je razglasil: »Zdaj pa ste v Kristusu Jezusu vi, ki ste bili nekoč oddaljeni, postali po Kristusovi krvi bližnji. Kajti on je naš mir, on, ki je iz obeh napravil eno, s tem da je podrl steno pregrade, to je sovraštvo, v svojem mesu« (2,13-14). Jezus je Božji odgovor na izzive človeštva v vsakem času. In ta odgovor Marija nosi v sebi, ko gre Elizabeti naproti. Največji dar, ki ga Marija da ostareli sorodnici, je v tem, da ji je prinesla Jezusa. Seveda je tudi konkretna pomoč zelo dragocena. Nobena stvar pa ne bi mogla napolniti Zaharijeve hiše s tako velikim veseljem in s tolikšnim smislom, kot Jezusova navzočnost pod srcem Device, ki je postala tabernakelj živega Boga. V tistem gorskem okolju je Jezus samo s svojo navzočnostjo, ne da bi rekel eno samo besedo, povedal svoj prvi »govor na gori«. S tem molče oznanja blagor majhnim in ponižnim, ki zaupajo v Božje usmiljenje.

 Moje sporočilo za vas, mlade, veliko sporočilo, katerega nosilka je Cerkev, je Jezus! Da, On sam, njegova neskončna ljubezen do vsakega izmed nas, njegovo odrešenje in novo življenje, ki nam ga je dal. In Marija je vzor, kako sprejemati ta neizmerni dar v vaše življenje in posredovati ga drugim, ko tudi sami postanemo nosilci Kristusa, nosilci njegove sočutne ljubezni, njegovega velikodušnega služenja trpečemu človeštvu.

Vsi skupaj v Lizbono!
Marija je bila dekle, kakor mnogi izmed vas. Bila je ena izmed nas. Tako je o njej pisal škof Tonino Bello: »Sveta Marija, […] dobro vemo, da ti je bilo dodeljeno pluti po odprtem morju. Toda če te prisilimo, da jadraš ob obali, to ni zaradi tega, ker bi te hoteli skrčiti na raven naše male obalne plovbe. Pač pa zato, ker ko te vidimo tako blizu obrežja našega malodušja, lahko doumemo, da smo tudi mi poklicani, da si tako kot ti upamo na oceane svobode« (Marija, žena naših dni, San Paolo, Ciniselllo Balsamo 2012, 12-13).

S Portugalske je, kot sem omenil v prvi poslanici te trilogije, v 15. in 16. stoletju veliko mladih – vključno s številnimi misijonarji – odšlo v neznane svetove tudi zato, da bi delilo svojo izkušnjo Jezusa z drugimi ljudstvi in narodi (prim. Poslanica Svetovnega dneva mladih 2020). In to deželo je Marija na začetku 20. stoletja želela obiskati na poseben način, ko je iz Fatime vsem rodovom poslala močno in čudovito sporočilo Božje ljubezni, ki kliče k spreobrnjenju, k resnični svobodi. Vsakemu in vsaki izmed vas ponavljam svoje toplo povabilo k sodelovanju na velikem medcelinskem romanju mladih, ki bo doživelo svoj vrhunec v Svetovnem dnevu mladih v Lizboni prihodnje leto v avgustu. Spominjam pa vas tudi, da bomo 20. novembra, na praznik Kristusa Kralja, obhajali Svetovni dan mladih po krajevnih Cerkvah, ki so raztresene po vsem svetu. S tem v zvezi je nedavni dokument Dikasterija za laike, družino in življenje – Pastoralne smernice  za obhajanje Svetovnega dneva mladih po krajevnih Cerkvah – lahko v veliko pomoč za vse, ki delujejo v pastorali mladih.

 Dragi mladi, sanjam, da boste na Svetovnem dnevu mladih lahko ponovno doživeli veselje srečanja z Bogom ter z brati in sestrami. Po dolgih obdobjih oddaljenosti in osame, bomo v Lizboni z Božjo pomočjo ponovno skupaj odkrili veselje bratskega objema med ljudstvi in med generacijami, objema sprave in miru, objema novega misijonskega bratstva! Naj Sveti Duh v vaših srcih prižge željo po tem, da bi vstali, in veselje, da hodimo skupaj, v sinodalnem slogu, ko zapustimo lažne meje. Sedaj je čas, da vstanemo! Vstanimo v naglici! Kot Marija nosimo v sebi Jezusa, da bi ga posredovali vsem! V tem čudovitem obdobju vašega življenja pojdite naprej, ne zavračajte tega, kar Duh lahko stori v vas! Iz srca blagoslavljam vaše sanje in vaše korake.

Rim, Sv. Janez v Lateranu, 15. avgust 2022, praznik vnebovzetja Blažene Device Marije.

Frančišek