BRALCI BERIL (April 2019)

7. april (5. postna nedelja, tiha):
1. berilo: JUDITA PRIMC
2. berilo: ESTER ŠANTELJ

14. april (6. postna, cvetna nedelja):

TRNJE:

1. berilo: MITJA ČERNAČ
2. berilo: SONJA BRAJLIH

PASIJON:

Kronist: URŠKA ŽUŽEK
Ostalo: BIRMANCI

PALČJE:

1. berilo: SLAVKO ČESNIK
2. berilo: TINKARA REBEC

PASIJON:

Kronist: KARMEN BOBEK
Pilat in Služabnik: SLAVKO ČESNIK
Peter in Stotnik: MARKO PAVLOVIČ
Dekla in Levi razbojnik: JUDITA PRIMC
Desni razbojnik: TINKARA REBEC

18. april (VELIKI ČETRTEK):
1. berilo: BOJANA ČESNIK
2. berilo: ESTER ŠANTELJ

19. april (VELIKI PETEK):
1. berilo: KARMEN BOBEK
2. berilo: MITJA ČERNAČ
PASIJON: Kronist: BENJAMIN SMRDELJ
Peter: MITJA ČERNAČ
Pilat: SLAVKO ČESNIK
Kajfa: BOJANA ČESNIK
Služabnik: JUDITA PRIMC
Dekla vratarica: TINKARA REBEC

20. april (VELIKA SOBOTA):
1. berilo: SONJA BRAJLIH
2. berilo: MIRJAM SMRDELJ
3. berilo: BOJANA ČESNIK
4. berilo: URŠKA ŽUŽEK

21. april (VELIKA NOČ):
TRNJE I: 1. berilo: SLAVKO ČESNIK
2. berilo: BENJAMIN SMRDELJ
TRNJE II: 1. berilo: MITJA ČERNAČ
2. berilo: JUDITA PRIMC

22. april (Velikonočni ponedeljek):
TRNJE: 1. berilo: SONJA BRAJLIH
PALČJE: 1. berilo: MARKO PAVLOVIČ

28. april (2. velikonočna nedelja):
1. berilo: TINKARA REBEC
2. berilo: MIRJAM SMRDELJ