Verouk 2021/2022

– VEROUK V ZAGORJU: za skupine od 4.- 9. razreda bo ta teden verouk na daljavo, za ostale skupine (1.- 3. razred) bo v živo, če so otroci testirani in niso v karanteni, sicer starši sporočite katehistinji ali meni, da jih ne bo k verouku!

K VEROUKU lahko pridejo otroci, če imajo opravljeno testiranje v šoli. To morajo potrditi starši s pisno izjavo. Te izjave naj hrani katehist. Zagotavljati pa je potrebno razdaljo med otroki. Obvezna je uporaba zaščitne maske za vse otroke pri verouku.

Slavko Rebec, generalni vikar