Papež mladim: Bodite kvas. Novo življenje se vnaša od znotraj, ne od zunaj

Vatikansko dvorano Pavla VI. so danes napolnili mladi člani Katoliške akcije, ki so aktivni v župnijah in kjer jim pripadajo odgovorne vloge. Sveti oče jim je spregovoril o bratstvu ter ga opredelil kot »delo na sebi skupaj z Gospodom«. Spodbudil jih je, naj kot »verodostojni odgovorni verni mladi« pregnetejo svet, kajti »novo življenje se vnaša od znotraj, ne od zunaj«.

Andreja Červek – Vatikan

Papež Frančišek je spregovoril o pomembnosti »župnijske izkušnje«: »Za nas, zame in za vas, za našo pot vere in rasti je župnijska izkušnja bila in je pomembna. Gre za ”normalno” okolje, kjer smo se naučili poslušati evangelij, spoznavati Gospoda Jezusa, zastonj služiti, moliti v skupnosti, biti del projektov in pobud in čutiti se del svetega Božjega ljudstva.«

Ne ”briga me”, ampak ”zanima me!”

Biti del krščanske skupnosti pomeni udeleževati se, deliti z drugimi, sodelovati, skupaj moliti. Po papeževih besedah je to zelo pomembno: »Z izkušnjo se učiti, da smo v Cerkvi vsi bratje in sestre po krstu; da smo vsi protagonisti in odgovorni; da imamo različne darove in da so vsi za dobro skupnosti; da je življenje poklicanost, slediti Jezusu; da je vera dar, ki se daruje, o katerem se pričuje. In še: da se kristjan zanima za družbeno stvarnost in k njen prispeva; da naše geslo ni ”briga me”, ampak ”zanima me!”; da človeška nesreča ni usoda, ki doleti nekatere nesrečneže, ampak je skoraj vedno rezultat nepravičnosti, ki jo je treba izkoreniniti. Te življenjske stvarnosti se pogosto učijo v župniji in Katoliški akciji. Koliko mladih se je izšolalo v tej šoli! Koliko jih je pričevalo v Cerkvi in družbi, v različnih poklicih in predvsem kot verniki laiki, ki so kot odrasli in starejši še naprej živeli življenjski slog, ki so ga osvojili kot mladi.«

Ljubezen do Cerkve in župnije

»Torej, dragi mladi, smo različna generacija, a skupna nam je ljubezen do Cerkve in navdušenje nad župnijo, ki je Cerkev sredi hiš, med ljudmi,« je dejal papež in v nadaljevanju govora naredil nekaj vsebinskih poudarkov. Najprej je spregovoril o bratstvu. Danes vidimo, da je skupnostna razsežnost v skupnostih nekoliko oslabljenja. Gre za družbeno dejstvo, ki ga je pandemija še povečala. Mladi si ne želijo več sestankov, razprav, zasedanj. Kar je po eni strani dobro, saj Katoliška akcija ne sme postati Katoliško zasedanje in Cerkev ne more živeti iz sestankov. Po drugi strani pa so »individualizem, zapiranje v zasebnost ali v male skupinice, tendenca, da bi vstopali v odnose na daljavo, okužili tudi krščanske skupnosti«, je dejal papež in pripomnil, da smo vsi nekoliko pod vplivom te egoistične kulture.

Delati na sebi. Bratstvo se ne improvizira

Treba je torej reagirati in tudi mladi lahko to storijo tako, da začnejo »delati« na sebi. Gre za »delo«, kajti to je naporna pot, ki zahteva vztrajnost. »Bratstva se ne improvizira; ne gradi se samo s čustvi, slogani, dogodki … Ne, bratstvo je delo, ki ga opravlja vsak na sebi skupaj z Gospodom, s Svetim Duhom, ki ustvarja harmonijo med različnostmi,« je dejal in mlade povabil, naj preberejo poglavja o bratstvu v apostolski spodbudi Christus vivit. Duh Jezusa Vstalega naredi, da izstopimo iz sebe, odpre nas za srečanje. Papež je opozoril, da »ne gre za odtujitev od sebe, ampak za odnos, v katerem se prepoznamo in skupaj rastemo«: »Temeljna resničnost za nas je, da v Cerkvi to gibanje živimo v Kristusu, in sicer po evharistiji: On izstopi iz sebe in prihaja v nas, da bi mi izstopili iz sebe in se združili z Njim, v Njem pa se srečali v novem, svobodnem, zastonjskem občestvu. Bratstvo v Cerkvi temelji na Kristusu, na njegovi navzočnosti v nas in med nami. Po njegovi zaslugi se sprejemamo, prenašamo in si odpuščamo.«

Biti kvas tam, kjer živim

S povedanim lahko razumemo, v kakšnem smislu kristjani postanejo »kvas v družbi«: »Če je kristjan v Kristusu, če je brat v Gospodu, če ga poživlja Duh, ne more ne biti kvas tam, kjer živi: kvas človeštva, saj je Jezus Kristus popoln človek in njegov evangelij je sila, ki humanizira.« »Biti vgneteni v ta svet je načelo učlovečenja, je Jezusova pot: novo življenje vnašati od znotraj, ne od zunaj.« A pod enim pogojem, ki se morda zdi očiten, a to ni: »Da je kvas kvas, sol sol, luč luč. Sicer, če smo v sveti in postanemo posvetni, izgubimo Kristusovo novost in nimamo več kaj povedati ali dati.« Sveti oče je izpostavil izraz, ki so ga uporabili mladi Katoliške akcije: »biti verodostojni odgovorni verni mladi«. To pravi Jezus, ko po eni strani pove: »Vi ste sol zemlje« in takoj zatem opozori: pazite, da ne ostanete brez okusa (prim. Mt 5,13).

»Verodostojni odgovorni verni mladi. Tudi to bi lahko postala formula, način, kako se reče. A temu ni tako, kajti te besede so utelešene v svetnikih, mladih svetnikih. Mati Cerkev nam jih ponuja veliko,« pri čemer je papež navedel le nekatere: Frančišek Asiški in Klara, Roza Viterbska, Gabrijel od Žalostne Matere Božje, Dominik Savio, Gema Galgani, Marija Goretti, Pier Giorgio Frassati, Chiara Badano, Karel Acutis. »Učijo nas, kaj pomeni biti kvas, biti v svetu, a ne od sveta.«

Pojdite naprej z veseljem in pogumom

Ob koncu govora je papež Frančišek mlade povabil, naj »se od Device Marije učijo varovati in v svojem srcu motriti Jezusove skrivnosti«: »Vsak dan se ogledujete v veselih, svetlih, žalostnih in častitljivih dogodkih njegovega življenja, ki vam bodo omogočili, da boste običajne stvari živeli na izjemen način, to je z novostjo Duha, novostjo evangelija.«

»Hvala, da ste prišli in hvala za vaše pričevanje! Pojdite naprej z veseljem in pogumom. Iz srca blagoslavljam vas in vse mlade Katoliške akcije. Srečno pot v vaših župnijah in pregnetite svet kakor kvas!«

Vir: RKC