Novi člani ŽPS in GŽS

Člani ŽPS V TRNJU:

Mateja Debevec, Trnje 96

Janez Margon, Trnje 62

Ervin Bursy, Trnje 98

Vesna Bursy, Trnje 98

Sonja Brajlih, Klenik 39

Tamara Rotar, Klenik 56/a

Judita Primc, Palčje 3/a

Tadeja Rebec, Palčje 47

Urška Žužek, Juršče 37

Maruša Žužek, Juršče 62

Po službi so še:

predstavnik ŽGS Branko Gažar, Juršče 72

mežnar Stane Ule, Vilharjeva ul. 21, Pivka

katehistinja Marta Ule (isti naslov)

Karitas Ester Šantelj, Klenik 85

zborovodkinja Bruna Dekleva, Klenik 4/b

predstavnika mladih Tinkara Rebec, Palčje 47 in Benjamin Smrdelj, Tovarniška, Pivka.

Za ŽGS:

v Trnju Janeza Margona in Ervina Bursy-ja

v Kleniku Sonjo Brajlih

v Palčju Judito Primc

na Jurščah Branka Glažarja.

 

 

Člani ŽPS V ZAGORJU:

Roman Brožič, Parje 25/a

Suzana Česnik, Zagorje 8

Matjaž Fatur, Zagorje 75

Jana Gržinič, Parje 23/a

Jože Tomšič, Drskovče 15

Joža Valenčič, Ratečevo Brdo 12.

Po službi so še:

Iva Štavar, mežnarica

Zinka vadnjal, Karitas

Miha Česnik zastopa pevce

Tatjana Lutar, Zagorje 39, katehistinja

Miloš Možina, Drskovče 7, predstavnik ŽGS

Člani ŽGS so:

Miloš Možina, Drskovče 7

Maks Vadnjal, Zagorje 72

Roman Brožič, Parje 25/a

Andrej Štavar, Šilentabor 2.